نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست شناسی مدارس عادی

بسمه تعالی

نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست
  شناسی مدارس عادی شهرستان ملارد

رتبه

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

نمره تستی و تشریحی

از40نمره

نمره عملی

از20نمره

نمره کل

از60 نمره

1

مریم          مرتضایی

علی حاتمی

22

5/14

5/36

2

زینب          اهری

علی حاتمی

21

5/9

5/30

3

مائده          رضایی

علامه جعفری

14

13

27

4

نرگس        محمدی

علامه جعفری

16

75/8

75/24

5

آذر           اسدی اقدم

فضیلت

15

9

24

6

فاطمه       شجاعی

دکترحسابی

12

75/9

75/21

7

زهرا         رستمی

سعید کازرانی

13

5/8

5/21

8

سعیده       سلمانی

سعید کازرانی

12

25/9

25/21

8

زهرا          فیضیان

دکترحسابی

15

25/6

25/21

9

آناهیتا       احمدی

دکترحسابی

13

75/6

75/19

10

هانیه        دهچیان

طلوع فجر

14

5/4

5/18

11

فاطمه       بیاتانی

همت

11

7

18

12

عاطفه      حسین خانی

همت

12

5/5

5/17

13

فاطمه      بیات

عصمت

9

25/8

25/17

14

مرضیه     محمودی

همت

9

8

17

15

عاطفه      رخ

دکترحسابی

8

5/8

5/16

16

حدیث     مومنی

فضیلت

11

4

15

17

معصومه    معصومی

دکترحسابی

8

75/6

75/14

17

یگانه        کریمی

فضیلت

9

75/5

75/14

18

المیرا       قدیمی

حنان

12

0

12

19

مینا         پازانی

حنان

10

0

10

20

زینب      مدبرنها

دکترحسابی

9

0

9

21

فاطمه    جلیلی فر

حنان

6

0

6

نتیجه نهایی: خانم مریم مرتضایی به مرحله استانی راه یافت .این
  موفقیت را به ایشان تبریک عرض میکنیم وبرای ایشان آرزوی موفقیت درمراحل بعدی را
  داریم.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید