اناتومی و فیزیولوژی چشم

اناتومی و فیزیولوژی چشم

این هم اون فایلی است که درمورد نحوه ی تشکیل تصویر در شبکیه و همینطور در مرکز بینایی در ناحیه پس سری  و جزئییات مربوط به کیاسمای بینایی توکلاس نمایش داده شد .

/ 0 نظر / 18 بازدید