روش تکثیر قارچ گلوموس اتونیکاتوم

سلام بر دوستانم امیدوارم که حالتون خوب باشه.همانطور که وعده داده بودم در مورد روش تکثیر قارچ گلوموس اتونیکاتوم مطالبی تقدیم می کنم .

تقریبا همه ی قسمتهای پیکر Glomus etunicatumبه نظر می رسد به عنوان پروپاگول آلوده کننده عمل میکند.در این ارتباط ویژگیها وطرحهای زیر مشاهده شده است:

1- کشت گلدانی می تواند از ریسه های مجزایا ریشه های مایکوریزایی یا اسپور های بسیاری از گونه ها بخصوص آنهایی که در درون ریشه تشکیل می شوند باشد.

2- ماده ی تلقیح کشت گلدانی ذخیره شده کم و بیش خاصیت آلوده کنندگی را دارند حتی وقتی اسپورها به فراوانی وجود ندارند.

3- اسپور های بسیاری از گونه ها به اندازه ی ریسه ها یا ریشه های مایکوریزایی آلوده کننده نیستند.

4- اسپور های گونه های گلوموس که از خاک جمع آوری شده اند آلوده کننده نیستند در حالیکه ماده تلقیح شامل قطعات ریشه و ریسه تقریبا همیشه آلوده کننده هستند.

ادامه مطلب در اینده نزدیک

تلفن:09125544639

ایمیل:naseramoh@yahoo.com

/ 1 نظر / 16 بازدید
| ناجی |

این کارها رو می‌شه در منزل هم انجام داد؟