# آزمایشگاه

نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست شناسی مدارس خاص شهرستان ملارد

بسمه تعالی نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست شناسی مدارس خاص  شهرستان ملارد رتبه نام و نام خانوادگی مدرسه نمره تئوری از 40نمره نمره ی عملی از20نمره نمره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست شناسی مدارس عادی

بسمه تعالی نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست  شناسی مدارس عادی شهرستان ملارد رتبه نام و نام خانوادگی نام مدرسه نمره تستی و تشریحی از40نمره نمره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید