# مسابقات

نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست شناسی مدارس خاص شهرستان ملارد

بسمه تعالی نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست شناسی مدارس خاص  شهرستان ملارد رتبه نام و نام خانوادگی مدرسه نمره تئوری از 40نمره نمره ی عملی از20نمره نمره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید