نمرات آزمون مسابقات آزمایشگاه زیست بهمن 93

بسمه تعالی

نتایج آزمون مسابقات منطقه ای آزمایشگاه زیست شناسی مدارس عادی شهرستان ملاردبهمن 93

رتبه

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

نمره تستی و تشریحی

از40نمره

نمره عملی

از80نمره

نمره کل

از120 نمره

1

شیدا         محمدی

طلوع فجر

5/37

5/29

67

2

نسترن         عربخانی

علی حاتمی

27

75/38

75/65

3

سمانه          حجتی

طلوع فجر

38

26

64

4

نگار              ساعی

فرهیختگان

23

5/36

5/59

5

نفیسه            عربخانی

علی حاتمی

25

5/33

5/58

6

شیما             محمدپور

شهیدمدنی

16

38

54

7

الهام              سقفی

دکترحسابی

16

5/26

5/42

8

محمدرضا       ذوالفقاری

باقرالعلوم

15

75/21

75/36

9

بصیره             سعیدی

کاشانی پور

25/16

15

25/31

10

فاطمه            حمامی

سعید کازرانی

5/12

5/8

21

11

هانیه             خانی

همت

10

25/7

25/17

نتیجه نهایی: خانم شیدا محمدی به مرحله استانی راه یافت .این موفقیت را به ایشان تبریک عرض میکنیم وبرای ایشان آرزوی موفقیت درمراحل بعدی را داریم.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید